Dierenambulances
Dierenambulances in Nederland zijn niet vanuit de overheid geregeld, maar zijn zefstandige organisaties. Enkele dierenambulances zijn onderdeel van, of werken samen met de Dierenbescherming of zijn aangesloten bij de Federatie Dierenambulances Nederland, maar de meeste zijn zelfstandige organisaties. Wel zijn er meestal afspraken met de gemeentes waarin de dierenambulances rijden over het uitvoeren van enkele wettelijk verplichte taken van de gemeente en ander dierenwelzijnsbeleid.

Bijna alle dierenambulances draaien geheel of voor een groot gedeelte op vrijwilligers. De druk op vrijwilligers wordt al jaren steeds groter en ook dierenambulances merken dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden.

Omdat er geen centrale regeling is voor dierenambulances en dierenambulances zeer verschillend invulling (kunnen) geven aan hun taken is het verstandig om te kijken op de website van uw lokale dierenambulance, of telefonisch na te vragen wat wat deze aanraad in specifieke gevallen.