Dierenambulances
Dierenambulances in Nederland zijn niet vanuit de overheid geregeld, maar zijn zefstandige organisaties. Enkele dierenambulances zijn onderdeel van, of werken samen met de Dierenbescherming of zijn aangesloten bij de Federatie Dierenambulances Nederland. Vaak zijn er afspraken met de gemeentes waarin de dierenambulances rijden over het uitvoeren van enkele wettelijk verplichte taken van de gemeente. Sommige gemeentes hebben dierenwelzijn als speerpunt, de lokale dierenambulance is bij dat beleid dan meestal betrokken.

Bijna alle dierenambulances draaien geheel of voor een groot gedeelte op vrijwilligers. De druk op vrijwilligers wordt al jaren steeds groter en ook dierenambulances merken dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Kunt u uw lokale dierenambulance ondersteunen, financieel, of door vrijwilligerswerk uit te voeren dan zal dat zeker gewaardeerd worden. Zoek de dierenambulance in uw woonplaats op via deze site en neem eens kontact met hen op.

Omdat er geen centrale regeling is voor dierenambulances en zij zeer verschillend invulling (kunnen) geven aan hun taken is het verstandig om te kijken op de website van uw lokale dierenambulance, of telefonisch na te vragen wat wat deze aanraad in specifieke gevallen.