Dierenhulpverlening Woerden e.o.
U kunt ons telefonisch bereiken op nummer (0348) 414242.

Kijk s.v.p. eerst even in de onderstaande informatie of het nodig is om ons te bellen.

Veel gestelde vragen

 • Ik ben mijn huisdier kwijt
Bent u uw huisdier kwijt, dan kunt u in de lijst met gevonden dieren nakijken of wij uw dier mogelijk gevonden hebben of er een melding over gehad hebben. Als dat zo is, bel dan naar ons alarmnummer zodat wij u kunnen vertellen hoe het met uw dier is, waar het zich bevindt en hoe wij u kunnen herenigen met uw dier. Het kan namelijk nog bij de melder zijn, in ons asiel zitten, maar ook (nog) ergens anders zijn.

Dier als vermist opgeven
Staat uw dier niet in die lijst vermeld, dan kunt u via het volgende formulier uw dier bij ons aanmelden:

Meld vermissing

Uw dier kwijt, maar u wilt het niet opgeven?
Vrij regelmatig horen we van mensen die hun dier kwijt zijn dat ze het niet nodig vinden om het (direct) als vermist te registeren. Men houdt onze website met gevonden dieren wel in de gaten. Of ze verwachten dat wij hun dier wel bij hen terug brengen omdat hun dier voorzien is van een chip.

Dat is uw keuze, maar wij vinden het erg jammer. Natuurlijk komt het dier wel weer bij de eigenaar terug. Maar niet nadat onze dierenambulance het dier heeft opgehaald. Dat betekent voor onze vrijwilligers extra werk en voor de eigenaar zijn er dan kosten aan het ophalen verbonden. Was het dier opgegeven als vermist, dan was de kans groot geweest dat we de match hadden kunnen maken op het moment dat het dier als gevonden wordt gemeld. Zeker als we een foto van het vermiste dier hebben. Dan is het vaak binnen een paar minuten en zonder kosten te maken opgelost.

Buiten ons werkgebied
Woont u niet binnen ons werkgebied, dan kunt u uw dier beter als vermist opgeven bij de dierenambulance in uw regio. Via de website dierenregistratie.nl kunt u de gegevens van de dierenambulance in uw buurt opzoeken. Is er een kans dat uw dier in onze regio gevonden wordt, dan kunt u de vermissing van uw dier natuurlijk gewoon ook bij ons opgeven.

Amivedi
Het is altijd verstandig om uw dier ook aan te melden bij Amivedi. Zij houden landelijk de registratie van gevonden en vermiste dieren bij. Mocht uw dier om één of andere reden ergens anders in Nederland gevonden worden, dan kunnen zij hopelijk de match met uw dier maken.

Chip
Steeds meer dieren zijn voorzien van een microchip. Zo'n chip kan de dierenambulance uitlezen en daarmee de eigenaar van een gevonden dier achterhalen. Zo kan voorkomen worden dat een gevonden dier in een asiel moet zitten totdat de eigenaar zich meldt.
Het komt echter ook steeds vaker voor dat de registratie achterhaald is en er niet werkende of oude telefoonnummers bij staan. Bent u uw dier kwijt, dan is het zeker verstandig om te kijken of de registratie van de chip van uw huisdier nog actueel is. U kunt dat zelf bijvoorbeeld via chipnummer.nl nakijken.
 • Ik heb een wilde vogel gevonden
Vanwege de recentie landelijke uitbraak van het vogelgriep virus zijn de mogelijkheden van onze dierenambulance om gevonden vogels op te halen helaas beperkt

Heeft u een wilde vogel gevonden dan kan het zijn dat het dier hulp nodig heeft. In sommige gevallen zal dat ook zeker nodig zijn. Maar in veel gevallen ook niet. Over het algemeen geld de regel dat wilde vogels die zo opgepakt kunnen worden dat daar wel iets mee is. Maar vooral bij jonge vogels en vogels die bijvoorbeeld tegen een raam gevlogen zijn gaat die regel lang niet altijd op. Lees daarom hieronder in welke situaties vogels mogelijk hulp nodig hebben van een professionele instantie. Of u het dier juist beter met rust kunt laten. En wat u zelf voor het dier kunt doen.

Kale jonge vogeltjes
Kale jonge vogeltjes hebben vrijwel geen kans om te overleven als ze naar een vogelopvang gebracht worden. Het opvoeden van deze diertjes is een secuur werkje wat alleen de ouders goed onder de knie hebben. Er kan geprobeerd worden om jonge vogeltjes die uit het nest 'gevallen' zijn terug te zetten in het nest. Is het nest stuk of onbereikbaar dan kan eventueel een provisorisch nestje gemaakt worden van bijvoorbeeld en boterkuipje en zoveel mogelijk van het originele nest materiaal. Het is dan te hopen dat de ouders de beestjes terug kunnen vinden.

Nestjongen
Nestjongen zijn jonge vogeltjes die er nog niet aan toe waren om het nest te verlaten. Zo'n dier kan vaak niet goed op de pootjes staan en de veren van de vleugeltjes zijn nog niet volgroeid daardoor het beestje nog niet kan vliegen. Vaak is zo'n dier uit het nest gevallen door toedoen van de mens. Of eruit geroofd door een roofvogel of kauw. Terugzetten in het nest is altijd het eerst wat geprobeerd moet worden. Waar een nest kan zitten verschilt per vogelsoort. Een mus zit vaak onder dakpannen, een kauw in een boom, een merel in een haag, en een meeuw eigenlijk altijd bovenop een plat dak. Het is belangrijk dat u echt heel goed zoekt want zo'n dier heeft in het nest de meeste kans om te overleven. Is het nest kapot dan kan ook in zo'n geval een provisorisch nestje geprobeerd worden. Lukt dat niet dan zal zo'n jong naar een vogelopvang gebracht moeten worden, maar de kans dat het het haalt is helaas dan niet groot.
koolmeesNestjong
zanglijsterNestjong
eksterNestjong
meeuwNestjong
musNestjong

Nestvlieders
Nestvlieders zijn vogeltjes die eigenlijk altijd gewoon zelf het nest hebben verlaten. Een jonge vogel die het nest verlaat kan meestal nog niet, of nog niet goed vliegen. Ze moeten de kans krijgen om dat ongestoord te leren. Meestal samen met hun ouders die vaak in de buurt zijn en meestal ook duidelijk hoorbaar zijn. Het is bijna altijd verstandig om het dier te laten zitten. Als u het reeds gepakt heeft, kunt u het het beste zo snel mogelijk terug te zetten op de vindplaats. Zodat het in een bekende omgeving is en het eventueel ook zijn ouders kan terugvinden. Het dier terugzetten in het nest heeft weinig zin, het zal daar bijna direct weer uitspringen.

De meeste vogels zullen in een paar dagen wel met hun ouders mee kunnen vliegen. Bij sommige soorten, zoals merels, meeuwen en uilen kan het zelfs een paar weken duren voordat de vogels goed kunnen vliegen en op eigen benen kunnen staan. Tot die tijd krijgen ze assistentie, bescherming en (bij sommige soorten) voedsel van hun ouders. Maar die durven vaak niet in de buurt te komen als er mensen bij zijn. Haalt u een jong weg, dan zullen de ouders ook snel vertrekken.
Het in de buurt zijn van katten of andere gevaren zou geen reden moeten zijn om dan maar de dieren van straat te halen. De dieren moeten leren in de natuur te overleven en omgaan met gevaren is daar een onderdeel van. U kunt hoogstens een beetje helpen door uw eigen kat weg te houden en andere katten weg te jagen. Eventueel kunt u een vogeltje iets veiliger zetten als het wel erg gevaarlijk zit. Bijvoorbeeld in een heg, op een tak in de boom of op een plat schuurdak. Dat heeft als extra voordeel voor een jonge vogel dat die niet van de grond hoeft 'op te stijgen'. Zet het dan zeker niet meer dan 5 meter van de plaats waar u het vond, anders raken de ouders het mogelijk kwijt.

Zo'n dier moet alleen naar een vogelopvang als het (zwaar) gewond is.
koolmeesNestvlieder
zanglijsterNestvlieder
eksterNestvlieder
meeuwNestvlieder
musNestvlieder
koekoekNestvlieder
uilskuiken

Jonge eendjes
Moeder eenden blijven niet altijd bij hun jongen. Die moeten ze soms alleen laten. Om eten te zoeken, maar meestal omdat ze verstoord worden door o.a. andere (mannetjes) eenden. Meestal zal zo'n moeder snel weer terugkomen, maar soms kan dat wel uren duren. Meegenomen eendjes kunnen teruggezet worden waar ze gevonden zin. Maar draag altijd handschoenen! Niet omdat het dier naar mens gaat ruiken, vogels hebben bijna geen reukzin. Maar omdat het zuur aan onze handen de vetlaag op de veren van de dieren aantast. En jonge eendjes hebben die vetlaag hard nodig!
Als het echt zeker is dat de moedereend niet terugkomt, bijvoorbeeld omdat die is doodgereden is dan moet er wel iets gebeuren want echte jonge eenden overleven het niet zonder moeder.

Dode wilde vogels
U kunt dode dieren bij uw gemeente melden. Zij kunnen het dier ophalen. Kijk op
Overheid.nl om de gegevens van uw gemeente op te zoeken.
Alleen in de gemeente Nieuwegein kunt u ons bellen om het kadaver weg te halen. We zullen dat over het algemeen binnen een dag proberen te doen.

Gewonde vogels
Licht gewonde vogels of vogels die tegen een raam zijn gevlogen kunnen het beste een aantal uur ergens neer gezet worden om bij te komen. Doe de dieren in een doosje en zet dat rustig in de schuur. Als u een wilde vogel binnen, of bij de verwarming zet dan is er kans dat het dier ziek wordt omdat zulke dieren die warmte niet gewend zijn. Eten hoeven ze niet te hebben. Wat water mag, maar heeft meestal geen zin. Als u er telkens bij gaat kijken is dat voor de dieren erg stressvol en vertraagd dat het herstel van het beestje ernstig.
Is er na een paar uur nog geen verbetering dan moet het diertje mogelijk naar een vogelopvang waar ze hopelijk het dier op kunnen knappen.

Buiten ons werkgebied
Woont u buiten ons werkgebied dan kunt u op de website dierenregistratie.nl de juiste dierenambulance opzoeken. Zij zullen u kunnen vertellen waar u met de vogel heen kunt.

Nieuwegein
Jonge en gewonde vogels moeten om een kans op overleven te hebben overdag binnen een paar uur naar een vogelopvang gebracht worden. Woont u in de gemeente Nieuwegein dan kunt u het beste een levende wilde vogel zelf naar de Vogelopvang Utrecht brengen. Zij zijn elke dag geopend van 10:00-16:00. In de zomermaanden vaak vroeger en later, hun gegevens kunt u op hun website nalezen. Vanuit de gemeente Nieuwegein krijgen wij zeer veel meldingen over jonge vogels en helaas kunnen wij de dieren zelf niet naar Rotsoord brengen. Daardoor duurt het te lang voordat wij het zouden kunnen ophalen en wegbrengen. Wij hebben geen mogelijkheden om de dieren 's avonds te verzorgen, dus vind u een vogel buiten de openingstijden van de opvang dan is het nog steeds beter om die zelf daarheen te brengen zodra de opvang open is.

NB: Als mensen vogelopvang Rotsoord proberen te bellen dan krijgen ze soms ook overdag te horen dat ze gesloten zijn. Dat bandje klopt niet. Medewerkers daar zijn aanwezig, maar soms even te druk om de telefoon te beantwoorden. Mensen kunnen er gewoon elke dag terecht.

Overige gemeenten in ons werkgebied
Voor de andere gemeenten in ons werkgebied is er geen vogelopvang waar u het dier zelf heen kunt brengen. U kunt ons bellen om te overleggen of wij het dier bij u op kunnen halen.
Om een dier op te kunnen halen moet het gevangen zijn, of te vangen. Het zou jammer zijn als de dierenambulance het dier op komt halen en het blijkt net weggefladderd te zijn. Wij gaan dan ook normaliter niet rijden op niet gevangen vogels. Bijvoorbeeld kist of wasmand over het dier heenzetten is ook prima. Bij grote vogels zoals zwanen, reigers en roofvogels is vangen begrijpelijkerwijze niet altijd mogelijk. In dat soort gevallen moet u ook aan uw eigen veiligheid denken!. Bij dat soort vogels hanteren we de regel dat een dier te vangen moet zijn. Dat is meestal het eenvoudigste vast te stellen met de 'bezemproef'. Als u het dier kunt aanraken met de steel van een bijvoorbeeld een bezem (of paraplu o.i.d.) dan zullen wij het ook kunnen vangen. Vliegt, loopt of zwemt het dier weg als u dat probeert dan kunnen wij toch ook niets.

Buiten openingstijden van de vogelopvang
Gevonden vogels die buiten de openingstijden van de vogelopvang (bijvoorbeeld 's avonds) gemeld worden kunnen beter gewoon bij de melder blijven. Onze dierenambulance medewerkers zullen niets extra's voor zo'n dier kunnen doen. Wilde vogels zijn vaak erg stress gevoelig, twee keer vervoeren is dan niet goed voor het dier. Zo'n dier kan het beste rustig in een dicht doosje op een koele, maar beschutte plek gezet worden. Iedereen heeft wel ergens een plekje waar een doosje dan neergezet kan worden zonder dat eventuele eigen huisdieren of dieren van buitenaf erbij kunnen. Bijvoorbeeld in de schuur, een halletje of een kast. Zet buitenvogels nooit bij de kachel, de dieren leven altijd buiten en zijn snelle warmte wisselingen niet gewend.
U kunt zo'n dier beter geen water en voer geven. Een gevonden vogel kan dan echt beter een half dagje geen eten krijgen. De dieren hebben vaak heel specifiek voer nodig. Geeft u niet het juist eten dan kan dat juist heel slecht zijn, bijvoorbeeld brood of melk kan dodelijk zijn voor veel vogels. Als u water in de snavel van een vogeltje druppelt en dat komt in de slokdarm in plaats van in de keel dan kan het dier erin stikken.
Heel jonge vogeltjes moeten wel warm gehouden worden. Dat kunt u eenvoudig doen door een fles warm water, gerold in een handdoek bij het beestje te leggen.
 • Ik heb een kat gevonden
Overleden
Vindt u een overleden huisdier dan kunt u ons bellen. Wij zullen het dier ophalen en proberen om de eigenaar te achterhalen.

Gewond of ziek
Vindt u een gewonde of zieke kat dan kunt u ons bellen. Wij zullen het dier helpen en natuurlijk ook proberen om de eigenaar te achterhalen.
Een wat slechter uitziende kat kan gewoon wat ouder zijn of reeds in behandeling bij een dierenarts. Dat is geen reden waarom het beestje niet buiten zou mogen lopen. Is een dier niet zo ziek dat het direct risico loopt dan zullen we meestal vragen toch het zwerfkattenbeleid (zie hieronder bij 'Gezond') uit te voeren.

Kitten (of een nest kittens)
Vindt u een kitten, of een nest met kittens bel dan ons alarmnummer zodat wij kunnen bepalen hoe we het dier of de dieren het beste kunnen helpen.

Gezonde kat
Heeft een kat geen eigenaar dan zullen we het in ons asiel opnemen en op zoek gaan naar een nieuw baasje voor het beestje. Is een dier verdwaald dan kunnen we het helpen om terug te komen bij zijn baasje.
Katten mogen los op straat lopen en aan een kat kun je moeilijk zien of het een eigenaar heeft of verdwaald is. Heel veel melders vertellen ons dat zij zeker weten dat een dier geen eigenaar heeft en/of niet verzorgd wordt. Maar in de praktijk is gebleken dat meer dan 80% van de 'gezonde' katten die bij ons gemeld worden toch een baasje blijkt te hebben. Als wij zo'n dier ophalen helpen we daar niemand mee.
Om ons heel veel moeite, en het dier en zijn baasje heel veel ongemak te besparen, hanteren wij een zwerfkattenbeleid. In slechts een paar dagen en met een klein beetje inzet van de melder kunnen we met behoorlijke zekerheid vaststellen of een dier inderdaad onze hulp nodig heeft. Belangrijk is dat de vinder het dier niet zomaar eten geeft. Een kat kan op dieet zijn en van ander voer ziek worden.
Kijk als eerste of het dier niet toevallig door iemand vermist wordt via de
lijst met vermiste dieren. En kijk ook of het dier niet al bij ons gemeld is via de lijst met gevonden dieren. Anders kunt een melding doorgeven via onderstaand formulier dan krijgt u daarna direct meer uitleg over ons zwerfkattenbeleid.
Download hier het kattenbandje.

Meld gevonden kat

Eigenaar bekend
Op verzoek van de eigenaar van een dier kunnen wij een dier vervoeren. Is de eigenaar van een gevonden kat bekend dan moet die regelen dat de kat geholpen worden als dat nodig is. Wij als dierenambulance mogen daar niet tussen komen zonder toestemming van de eigenaar. Vind u dat de eigenaar in gebreke blijft neem dan contact op met de dierenpolitie (via meldpunt 144 of 0900-8844) voor overleg.

Buiten ons werkgebied
Woont u niet binnen ons werkgebied, dan kunt u het dier beter opgeven bij de dierenambulance in uw regio. Via de website dierenregistratie.nl kunt u de gegevens van de dierenambulance in uw buurt opzoeken. Is er een kans dat uw dier in onze regio vermist is, dan kunt het dier natuurlijk wel bij ons opgeven. Maar wij zullen het dier niet op kunnen halen.
 • Ik heb een ander dier gevonden
Buiten ons werkgebied
Woont u niet in ons
werkgebied dan kunt u via de website dierenregistratie.nl de gegevens van de dierenambulance in uw buurt opzoeken.

Gewond dier
Gewonde dieren kunt u bij ons melden via ons alarm nummer. In de meeste gevallen zou het fijn zijn als u het dier in een doosje o.i.d. doet zodat het niet weg kan gaan. Onze dierenambulance zal het dan ophalen.
Kunt u zelf het dier niet vangen dan is het prettig als u kunt vaststellen dat het dier er niet vandoor gaat en met enige zekerheid te vangen is. We zullen met u overleggen of het voor ons mogelijk is om toch met de ambulance er heen te gaan.

Dood wild dier
Gaat het om een dood wild dier, bijvoorbeeld een haas of een eend, dan kunt u deze bij uw gemeente melden. Zij kunnen het dier ophalen. Kijk op Overheid.nl om de gegevens van uw gemeente op te zoeken.
Alleen in de gemeente Nieuwegein kunt u ons bellen om het kadaver weg te halen.

Dood huisdier
Vindt u een dood huisdier dan kunt u ons bellen. Wij zullen het dier ophalen en proberen om de eigenaar te achterhalen.

Gezonde hond
Over honden die los lopend op straat gevonden zijn kunt u ons altijd bellen. Vaak zal de eigenaar van de hond er al naar op zoek zijn. Meldt u het gevonden dier, dan is de kans groot dat wij reeds weten wie die eigenaar is, of zal die zich snel bij ons melden. Is het mogelijk om het dier te vangen of vast te zetten dan zullen we u dus vragen om, als het even mogelijk is, het dier een uurtje bij u thuis te houden om de eigenaar de kans te geven zich te melden. Daarna zullen wij het dier ophalen en proberen alsnog te herenigen met de eigenaar.

Postduif
Een postduif heeft een ring om de poot en is dus een huisdier. Via de website van de NPO kunt u met het nummer van die ring eenvoudig de gegevens van de eigenaar opzoeken. Die is verantwoordelijk voor het dier en moet het dier hulp bieden als dat nodig is. Soms komt de eigenaar van de duif het dier ophalen. Maar als het dier gezond is dan is dat meestal niet nodig. Het is dan gewoon aan het bijkomen van een vermoeiende vlucht. Na een paar dagen zal het dier dan waarschijnlijk de weg naar huis vervolgen. Op de website van de NPO staan allerlei tips wat u kunt doen.
Daar staan eventueel ook de gegevens van centrale hokken bij u in de buurt waar u het dier heen kunt brengen mocht u er met de eigenaar niet uit komen.
De dierenambulance komt alleen in actie voor een postduif als de eigenaar ons daar opdracht voor geeft. In alle andere gevallen moet een vinder er uit zien te komen met de eigenaar.

Egels
Egels struinen 's nachts graag door onze tuinen en straten. Komt u 's nachts een egel tegen dan kunt u het dier beter met rust laten. Een egel rent niet weg bij gevaar maar rolt zich als een bal op. Verwacht niet dat het voor u wegrent! Pas als u echt langere tijd weg bent zal de egel zijn weg weer vrolijk vervolgen. Loopt het dier op of bij een weg dan zou u het even kunnen helpen door het even naast de weg te zetten. Maar egels hebben een eigen territorium, dus verplaats een dier niet kilometers ver weg.

Vind u overdag een egel dan is dat vaak wel een teken dat er iets mee is. Egels horen overdag in een holletje te slapen. Heel soms loopt een egel overdag rond omdat iemand zijn hol verstoord heeft bij bijvoorbeeld het opruimen van bladeren in de tuin. Maar blijft een egel overdag ook nog eens op dezelfde plek zitten bel ons dan.

Vindt u jonge egels kijk dan goed of er geen moeder in de buurt is. Is die erbij laat dan de verzorging gewoon daaraan over. Vindt u een kleine egel zonder moeder weeg deze dan even, dan is het beter om te bepalen of en hoe snel het diertje hulp nodig heeft. Zoek ook goed of er geen broertjes of zusjes rondlopen in de buurt. Overleg eventueel met iemand van een egelopvang voor nader advies.

Jonge haasjes
Regelmatig krijgen we meldingen van mensen die jonge konijntjes hebben gevonden. De dieren lagen dan hulpeloos langs de weg of in het weiland. Bijna altijd blijkt het dan om haasjes te gaan. Die dieren maken geen hol, en moeder hazen laten hun kroost vaak heel lang alleen. De dieren overleven door heel stil te blijven liggen. Dus ze zullen juist niet wegrennen als er iemand aankomt.
Zo'n dier moet zo snel mogelijk teruggezet worden waar het gevonden is. De moeder komt het echt wel weer halen. Maar dat kan meer dan een dag duren! Hazen ruiken wel heel goed. Hanteer de dieren dan ook altijd met handschoenen of bijvoorbeeld een handdoek. Heeft iemand er toch al met blote handen aan gezeten? Voorkomt dat verder direct en rol het beestje goed door het gras voordat u het terugzet.
Het is heel eenvoudig te weten of je met een jonge haas of een jong konijn te maken hebt. Jonge konijnen worden kaal en met de ogen dicht geboren. Hazen worden behaard en met open ogen geboren. Lengte van de oren en achterpoten zijn bij jonge dieren niet het gene waar je ze aan herkend.
jongekonijnen
JongeHaas

Vee
Wij worden regelmatig gebeld over vee wat in de problemen zit. Bijvooorbeeld een schaap wat op zijn rug ligt, of in een sloot staat. Helaas mogen wij daar zelf niets mee. Daarvoor is vaak gespecialiseerde kennis en vergunningen nodig. Het handigste is om zelf even bij de dichtsbijzijnde boerderij aan te bellen. Vaak is dat de eigenaar, of weet die de eigenaar van het land wel te bereiken. Anders raden wij aan om de politie te bellen, zij kunnen aan de hand van kadaster gegevens alsnog bepalen wie de eigenaar van een weiland is.

Schorpioen op straat
Als we een melding krijgen van een schorpioen op straat blijkt dat in eigenlijk alle gevallen om een rivierkreeft te gaan. Dat zijn dieren die overal in Nederland in de sloot voorkomen en de Amerikaanse soort vormt zelfs een plaag. De dieren kunnen prima overleven buiten het water en kun je dan ook overal tegenkomen. Er hoeft niets mee gedaan te worden. Wil iemand zo'n dier dan de weg halen dan kunnen mensen dat gewoon zelf doen met bijvoorbeeld een stoffer en blik.
Rivierkreeft

Andere huisdieren
Vindt u andere huisdieren, bijvoorbeeld een konijn of een siervogel dan kunt u ons ook daarover bellen. We zullen eerst proberen de eigenaar te achterhalen. Mogelijk is er bij ons reeds een vermissing gemeld (zie onze lijst met vermiste dieren) en kunnen wij de eigenaar blij maken. Lukt dat niet, dan zal onze dierenambulance het dier ophalen.

Andere wilde dieren
Vindt u een ander wild dier waarvan u denk dat dat hulp nodig heeft. Bel ons dan om te overleggen. Indien mogelijk proberen we hulp te geven aan alle dieren die het nodig hebben. Kunnen of hoeven wij niet te helpen dan kunnen we u mogelijk informatie geven over of en wat er moet gebeuren.
 • Ik wil een dier uit het asiel adopteren
Fijn dat u interesse heeft in de adoptie van een dier uit ons asiel. Dieren in het asiel zijn daar vaak om diverse redenen terecht gekomen en verdienen een fijn thuis. Onze medewerkers hebben vaak veel kennis over de karaktereigenschappen van de dieren waardoor zij goed met u kunnen meedenken over welk dier het beste bij u past.

Op onze
website kunt u zien welke dieren er op dit moment herplaatsbaar zijn.
Per diersoort gelden wat verschillende regels. In sommige gevallen kunt u bellen om een afspraak te maken om kennis te maken met het dier. Voor andere dieren kunt u een contactformulier invullen waarna u door een medewerkers teruggebeld zal worden.
Er staat op onze website per diersoort of dier vermeld hoe u kunt aangegeven geïnteresseerd te zijn in de adoptie van het dier.
 • Ik wil afstand doen van mijn huisdier of zoek tijdelijke opvang
Afstand
Soms is het voor een eigenaar niet meer mogelijk om voor zijn huisdier te zorgen. Onze stichting biedt mensen de mogelijkheid om afstand te doen van een hond, kat, siervogel of konijn. Nemen wij het dier op dan wordt het tijdelijk in ons asiel geplaatst en wij zullen op zoek gaan naar een geschikt nieuw baasje voor het dier.

U kunt u dier niet zomaar naar ons asiel brengen. Vul een van de volgende contactformulieren in:
U wordt daarna benaderd door onze afstandscoördinator of een andere medewerker van de opvang. Die zal samen met u bekijken of opname in ons asiel mogelijk is en wat de voorwaarden en kosten van afstand zijn.

Andere diersoorten kunnen wij helaas niet opnemen. Hieronder wat organisaties die u kunt benaderen. De meeste websites bevatten zelf ook weer verwijzingen:
Tijdelijke opvang
Wij bieden normaal geen tijdelijke opvang van dieren. We hebben daarvoor ook geen vergunning of papieren. Mensen kunnen daarvoor contact opnemen met een dierenpension in hun omgeving. Een eenvoudige zoekopdracht op internet zou voldoende informatie daarover moeten geven.
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden soms dieren voor een paar dagen in ons asiel ondergebracht. Bijvoorbeeld omdat directe opvang noodzakelijk is. Omdat het dan ook altijd om spoedgevallen gaat, moet u daarvoor onze alarmlijn bellen.
 • Ik heb de dierenambulance nodig om mijn dier te vervoeren
Moet u met uw huisdier ergens heen en heeft u zelf geen vervoer, dan kunnen wij dat voor u verzorgen. Bijvoorbeeld om naar de dierenarts te gaan. Is uw dier overleden dan kunnen wij het voor u afvoeren of zorgen dat het bij een dierenbegraafplaats of dierencrematorium komt.

Er zijn een aantal voorwaarden:
 • U moet in ons werkgebied wonen.
 • Wij rekenen € 25,- voorrijkosten en een kilometertarief € 1,- van voor de extra kilometers die wij rijden.*
 • U kunt bij onze chauffeur contant afrekenen, of met PIN betalen. Wij kunnen u achteraf ook een rekening van de gemaakte kosten sturen, dan brengen we wel administratiekosten in rekening.
 • Kosten voor de dierenarts, begraafplaats of dierencrematorium zijn natuurlijk voor uw eigen rekening.
 • Moet u naar de dierenarts voor een consult en duurt dat niet langer dan 30 minuten, dan wacht onze chauffeur op u en rekenen we alleen extra kilometers terug naar u woonadres. Duurt het langer, dan gaan wij verder en rekenen opnieuw voorrijkosten wanneer u terug naar huis wilt.
 • Is onze dierenambulance nodig voor een noodgeval op het moment of tijdens van de afspraak, dan gaat dat noodgeval natuurlijk voor op dat moment. Maar we zullen u er zo snel mogelijk over inlichten en samen met u een oplossing zoeken.
U kunt ons alarmnummer bellen om een afspraak te maken.

Corona waarschuwing:
Wij kunnen uw dier vervoeren. In onze ambulance zijn maatregelen getroffen dus een persoon kan meerijden. Maar alleen wanneer deze geen verkoudheidsverschijnselen vertoont, of koorts heeft.

* Tarieven per 1-1-2019
 • Ik wil vrijwilliger worden of stage lopen
Vrijwilliger worden
Binnen onze stichting werken uitsluitend vrijwilligers. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's en zouden het heel leuk vinden om u er bij te hebben.

Binnen onze stichting zijn functies op veel verschillende disciplines. Een specifieke opleiding is nergens echt nodig, wij zullen nieuwe medewerkers intern begeleiden om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Wil je weten voor welke functies wij medewerkers zoeken en wat die functies inhouden, kijk dan eens bij
vacatures onze website.

Via dit contactformulier kunt u uw gegevens aan ons doorgeven. U wordt daarna benaderd door iemand van vrijwilligerszaken die u alle informatie kan geven over de diverse werkzaamheden binnen onze stichting en daarna kan zorgen dat u snel bij ons aan de slag kunt.

Stage
Stagiaires hebben een intensieve en constante begeleiding nodig. Helaas hebben onze vrijwilligers geen mogelijkheden om stagiaires die begeleiding te geven. Het is dus bij onze stichting niet mogelijk stages te lopen in het asiel of bij de dierenambulance. Verzoeken ervoor nemen wij ook NIET in behandeling.
 • Ik wil informatie voor PR actie of een spreekbeurt
PR Actie
Heeft u niet dringende vragen of belt u over PR actie, bijvoorbeeld over de aanwezigheid van de ambulance bij een braderie of markt, vul dan dit
contactformulier in. Er wordt dan contact met u opgenomen door een van onze PR medewerkers.

Radio/TV/Krant
Belt u namens een radio-, of tv zender of een krant en wilt u direct een quote, foto of interview bel dan naar ons alarmnummer. Onze centralist kan zorgen dat u teruggebeld wordt door een collega die u verder kan helpen.

Spreekbeurt
Het is natuurlijk erg leuk als iemand een spreekbeurt wil houden over ons asiel of dierenambulance. Kennis over dieren en de dierenambulance is belangrijk en via spreekbeurten komen veel kinderen daarmee in aanraking. Op onze website was altijd extra informatie te vinden die je kunt gebruiken tijdens zo'n spreekbeurt, er wordt nu hard gewerkt aan een nieuw spreekbeurt pakket.

Wil je dat de ambulance aanwezig is bij een spreekbeurt, dan is dat vaak mogelijk. De chauffeur houdt niet de spreekbeurt, maar kinderen kunnen in de ambulance kijken en na de spreekbeurt eventueel vragen stellen aan de chauffeur. Via dit contactformulier kan je je gegevens aan ons doorgeven. Je moet wel minimaal 2 weken voordat de spreekbeurt is de aanvraag doen, anders gaat het niet lukken om alles te regelen. Je krijgt binnen een paar dagen bericht of de ambulance ook echt aanwezig kan zijn.
 • Ik heb een klacht over, of vraag voor de stichting
Klacht
Alleen schriftelijke klachten kunnen we in behandeling nemen. Heeft u een klacht, stuur dan een bericht via dit
contactformulier en geef daarin zo duidelijk mogelijk aan waar uw klacht over gaat en wanneer dat was. Wij zullen het uitzoeken en contact met u opnemen.

Vragen over een factuur
Heeft u vragen over een factuur die u van ons ontvangen heeft, dan kunt u het volgende contactformulier invullen. Er wordt dan contact met u opgenomen door onze penningmeester.

Algemene informatie
Wilt u een algemeen bericht naar het secretariaat van onze stichting sturen, dan kan dat via dit contactformulier. Kijk eerst goed bij de andere onderwerpen op deze pagina. Als u uw antwoord daarbij kunt vinden of er een specifiek contact formulier staat, gebruik dat dan.

Ons secretariaat:
 • houdt niet de lijsten met vermiste en gevonden dieren bij, dus kan daar niets aan toevoegen of informatie over geven
 • neemt geen meldingen over enig dier (gevonden, vermist, afstand, aanschaf overlast of anders) aan, en kan over lopende zaken over dieren geen informatie geven.
 • kan geen informatie over dieren in ons asiel geven
 • neemt geen aanvragen voor stages in behandeling

Houdt u er ook rekening mee dat het meer dan een week kan duren voordat uw bericht inhoudelijk in behandeling wordt genomen.
 • Ik wil een donatie doen of de stichting sponsoren
Als kleine lokale stichting zijn wij altijd op zoek naar middelen waarmee wij ons werk kunnen doen. We willen de dieren helpen en dat doen al onze vrijwilligers graag. Maar er zijn ook altijd spullen en financiën nodig. Voor een groot deel zijn wij afhankelijk van donaties en sponsors. Dus als u ons wilt helpen dan natuurlijk graag!

Financiële donatie
Een eenmalige gift kunt u eenvoudig via iDeal doen via onderstaande knop. Op de pagina
Steun ons op welke verschillende wijzen u onze stichting nog meer kunt ondersteunen.

Doneer!

Sponsoring
Als bedrijf of particulier kunt u ons ook sponsoren. Hebt u bijvoorbeeld een bedrijf wat bepaalde spullen aan ons wilt geven of diensten voor ons wilt uitvoeren dan horen wij dat graag. Via dit contactformulier kunt u aangeven wat u zou willen sponsoren. Er wordt dan contact met u opgenomen door een van onze medewerkers om alles te bespreken.

Spullen of dierenvoer
Niet alle spullen kunnen wij gebruiken, hieronder een overzicht wat we goed kunnen gebruiken:
 • Textiel: niet alles zullen we in het asiel kunnen gebruiken, maar dat kan dan via een kledingactie toch ten goede komen aan het asiel.
 • Dierenvoer: elke soort voer voor huisdieren is welkom. De dieren in het asiel kunnen we niet altijd elk soort voer geven, maar wij ondersteunen een aantal mensen die het goed kunnen gebruiken met alles wat we zelf niet gebruiken.
 • Hondenmanden
 • Katten reismanden
Heeft u deze spullen, dan kunt u die tijdens openingstijden in ons asiel langs brengen. Wij hebben geen mogelijkheden om spullen bij mensen op te halen.

Spullen die wij echt niet kunnen gebruiken:
 • Stoffen kattenmanden
 • Grote katten krabmeubels
Heeft u dit soort spullen, dan kunt u beter kijken of u een ander daarmee blij kan maken.

Staat wat u wilt doneren hierboven niet genoemd en wilt u zeker weten of wij het kunnen gebruiken neem dan contact met ons op via dit contactformulier. U wordt dan teruggebeld door een collega die dat met u zal bespreken.